země původu:  USA

datum zveřejnění původního platného standardu:  03.09.1996

klasifikace FCI: Skupina 3 teriéři
Sekce 3 teriéři typu bull
Bez pracovní zkoušky.

celkový vzhled:   staffordšírský teriér by měl na svou velikost působit dojmem velké síly. Je dobře stavěný, kompaktní, svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s  velkým zájmem o své okolí. Měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či lehký ve vzhledu. Jeho odvaha je příslovečná.

hlava:  středně dlouhá, celkově hluboká.

MOZKOVNA:
Lebka: široká.
Stop: výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: zcela černá.
Tlama: středně dlouhá, na horní straně zaoblená, pod očima prudce spadající.
Pysky: uzavřené a rovné, ne volné.
Čelisti/Zuby: dobře vykreslené. Spodní čelist silná, s  velkou sílou skusu. Horní řezáky těsně překrývají spodní.
Líce: silně vyjádřené lícní svaly.
Oči:  tmavé, kulaté, posazené nízko v  lebce a daleko od sebe. Oční víčka nesmějí být růžová.
Uši:   vysoko nasazené. Kupírované (v ČR je kupírování uší zákonem zakázáno - pozn. překl.) nebo nekupírované - nekupírované mají přednost. Nekupírované uši by měly být krátké a nesené růžicovitě nebo polovztyčené. Plně svěšené ucho má být penalizováno.

KRK: těžký, lehce klenutý, zužující se od plecí k  zadní části lebky. Bez volné kůže. Středně dlouhý.

TRUP:
Hřbetní linie:  dosti krátká, od kohoutku k  zádi se mírně svažuje, v  oblasti zádě ke kořeni ocasu mírně spáditá.
Bedra: mírně stažená.
Hrudník: hluboký a široký. Dobře klenutá žebra, těsně u sebe, vzadu hluboká.

ocas:   v poměru k  velikosti psa krátký, nízko nasazený, zužující se do jemné špičky, není stočený, ani nesený nad hřbetem. Ocas není kupírovaný.

končetiny:

Hrudní končetiny:  nohy rovné, se silnými kostmi. Postavené poměrně daleko od sebe, aby dovolily dostatečný rozvoj hrudníku.
Plece: silné a osvalené, s  velkými a šikmými ramenními lopatkami.
Nadprstí: kolmé.

Pánevní končetiny: dobře osvalené.
Hlezna: nízko uložená, nejsou vybočená, ani vbočená.

TLAPY: středně velké, dobře klenuté a kompaktní.

chůze / pohyb:   chůze je pružná, ale ne houpavá či mimochod.

osrstění:

SRST: krátká, uzavřená, na dotek tuhá, lesklá.

barva:  přípustné je jakékoli zbarvení - jednobarevné, vícebarevné, nebo se skvrnami; více než 80 % bílé, černá s  pálením a játrová však nemají být podporovány.

velikost:   výška a váha by měly být navzájem úměrné. Přednost se má dávat kohoutkové výšce 46  -  48 cm u psů a 43  -  46 cm u fen.

vady: každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s  jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.
- masový nos.
- předkus nebo podkus.
- světlé oči.
- růžová oční víčka.
- příliš dlouhý nebo špatně nesený ocas.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v  šourku.


Americký stafordšírský teriér

American Staffordshire Terrier
(standard 286 FCI)